Groeien van ervaren technieker naar TEAMLEADER MAINTENANCE!

Groeien van ervaren technieker naar TEAMLEADER MAINTENANCE : FUNCTIE

Doel van de functie
Verantwoordelijk voor het coachen en organiseren van de werkverdeling van het maintenance team om optimaal in te spelen op de noden van productie teneinde een vlotte productie en goede kwaliteit te garanderen.

Taken
1. Leiding geven aan de medewerkers m.b.t. hun werkzaamheden, zodat de productieplanning wordt gerealiseerd en de kwaliteits- en kwantiteitsnormen worden nagekomen. Dit houdt onder meer in:
- coördineren van shiftovergangen
- coaching en leiding geven aan medewerkers, verdelen van de werkzaamheden, stellen van prioriteiten
- toezicht houden op het conform uitvoeren van werkzaamheden en aangeven van gewenste correcties
- oplossen van problemen en beslissingen nemen, in overleg met de overige afdelingen
- opvolgen van de werkorders
- toelichten, toezien op, corrigerend en sanctionerend optreden inzake het naleven van bedrijfsregels, en veiligheidsvoorschriften

2. Zorg dragen voor de operationele werking van alle installaties en materiaal, in technisch opzicht, teneinde productiviteitsverliezen te beperken en een maximum aan beschikbaarheid te bereiken:
- organiseren van het correctief en preventief onderhoud van het team
- actief deelnemen aan en voorstellen doen tot het verbeteren van de installaties
- treffen van de juiste maatregelen, in geval van storingen, om de impact ervan te beperken
- rapporteren van technische defecten en opvolgen van storingstechniekers
- optimaliseren van las- en lijmprocessen
- kwaliteitsfouten analyseren en juiste acties nemen om dit in de toekomst te voorkomen
- kwaliteit van het productieproces verbeteren
- definitief oplossen van repetitieve storingen aan de installaties

3. Bijdragen tot de continue verbetering van de productielijn, teneinde haar werking te optimaliseren. Dit houdt onder meer in:
- doorgeven van voorstellen van technische verbeteringen en bepalen van de impact op de bedrijfsresultaten
- voorstellen van investeringen
- teammeetings

4. Assisteren en toezicht houden op externe contractors.

5. Zelfstandig oplossen van technische storingen (pneumatisch, elektrisch, mechanisch of hydraulisch) aan de productie-installaties en materiaal.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
1. Sleutelfiguur tijdens de shift
2. Instaan voor de continuïteit van het productieproces
3. Zelfstandig oplossen van storingen, waar nodig hulp vragen aan collega’s binnen de technische dienst
4. Ondersteuning bieden aan Maintenance Technicians
5. Onveilige situaties onmiddellijk melden en correcte acties nemen
6. Werk uitvoeren volgens de regels van de kunst (veiligheid en milieu)
7. Opvolgen en begeleiden van het productieproces
8. Kwaliteitsaanpassingen laten doen waar noodzakelijk en opvolgen
9. Escalatieprocedure toepassen indien noodzakelijk
10. Verantwoordelijk voor het in acht nemen van alle interne procedures en regels op vlak van veiligheid, milieu, kwaliteit en alle afspraken vermeld in het arbeidsreglement en andere officiële documenten

Groeien van ervaren technieker naar TEAMLEADER MAINTENANCE : PROFIEL

- Opleiding (A1 of A2) mechanica, elektriciteit, elektromechanica, automatisatie of gelijkgesteld door ervaring
- Ervaring in een leidingegevende functie (ploegbaas, supervisor, teamleader)
- Goede kennis van het Engels
- Kennis van robot en/of PLC-programmatie vormt een groot pluspunt maar is geen mus (wel bereid zijn bijscholing te volgen)
- Kennis van het werken met mechanische machines bv.: draai- en freesbank, laswerken, etc. en kennis van het productieproces zijn pluspunten

Tower Automotive (Gent)

Tower Automotive in Gent is één van de grootste onafhankelijke suppliers in de automotive, gespecialiseerd in een brede waaier van producten gelinkt aan het metalen koetswerk van de wagen. Tower Gent is een bevoorrechte partner van Volvo Cars Gent.

Groeien van ervaren technieker naar TEAMLEADER MAINTENANCE : AANBOD

  • Aantrekkelijke verloning in verhouding tot kennis, inzet en ervaring
  • Erg boeiende, gevarieerde job in een professioneel en dynamisch bedrijf
  • Vaste Tewerkstelling : Vast contract
  • Productieomgeving met zeer veel technische uitdagingen op korte en lange termijn
  • Zeer grondige inwerkperiode en permanente begeleiding
  • Uitgebreide opleiding, bijscholing, training en vorming
  • Collegiale omgeving; Voor deze collega's kom je iedere dag weer met plezier naar je werk

Teamleader , Team Leader , Team Supervisor , Shiftleader , Shift Leader , Shiftsupervisor , Shift Supervisor , Hoofdtechnieker , Ploegbaas , Maintenance , Onderhoud

Locatie

Gent

Contactpersoon

Wouter Hansen
T: (0) 11 286 690
Meer details
Match criteria
Land
  • België