Inschrijven

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen, uitzendkracht

 • Werken via een uitzendbureau? Hoe zit dat precies

  Je statuut als uitzendkracht is vergelijkbaar met dat van om het even welke werknemer, met als enige verschil dat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid gesloten wordt, al dan niet met optie vast.

  Bij uitzendarbeid is het uitzendbedrijf ook je werkgever. In jouw geval staat Staffing dus in voor de administratie en de betaling van je loon. Bij inschrijving in een uitzendbureau teken je als kandidaat-uitzendkracht eerst een intentieverklaring. Dit is geen arbeidsovereenkomst, maar enkel een document waaruit blijkt dat het de bedoeling is als uitzendkracht te werken. Zowel de inschrijving als de dienstverlening zijn volledig gratis, werken via een uitzendkantoor kost jou dus geen geld, zoals vaak wordt beweerd.

  Vervolgens wordt iedere keer als jij een opdracht van het uitzendbureau aanvaardt, een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid opgesteld. Als de opdracht de in het contract vermelde duur overschrijdt, moet een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten worden.

 • Krijg ik als uitzendkracht hetzelfde loon als collega's die niet via een uitzendcontract werken?

  Ja hoor! Als uitzendkracht krijg je precies hetzelfde loon als een vaste werknemer die even oud is en evenveel ervaring heeft. Je hebt recht op een loon volgens het barema van het paritair comité van je bedrijf. Deze barema’s kan je steeds online raadplegen. Je hebt dan ook natuurlijk recht op dezelfde extralegale voordelen als de vaste werknemers in dezelfde functie met dezelfde anciënniteit. Denk hierbij aan het recht op maaltijdcheques, ecocheques,...

 • Wanneer word ik uitbetaald als uitzendkracht?

  Als uitzendkracht word je wekelijks uitbetaald. We berekenen en betalen je loon wekelijks en dit ten laatste de 8ste werkdag nadat we de prestatiestaat ontvangen hebben van de klant.

 • Bouw ik pensioen op als uitzendkracht?

  Natuurlijk. Alle prestaties, die je als uitzendkracht levert, komen in aanmerking voor de berekening van je pensioen. Het uitzendbureau betaalt daartoe de nodige bijdragen, zoals alle andere werkgevers.

 • Heb ik als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie?

  Als uitzendkracht behoor je tot het paritair comité nummer 322voor de uitzendarbeid. In deze CAO heb je recht op een eindejaarspremie. Voor het bepalen van een eventuele eindejaarspremie nemen uitzendkantoren een referteperiode als maatstaf. Voor je eindejaarspremie van dit jaar is dat de periode van 1 juli (vorig kalenderjaar) tot en met 30 juni (van het huidig kalenderjaar).

  Werkte je tijdens die periode ofwel een bepaald aantal dagen - minimaal 65 dagen in een vijfdagenstelsel of 494 uren. Voor wie in een zesdagenstelsel werkt dient men minstens 78 dagen te hebben gepresteerd. Dan heb je recht op een eindejaarspremie als uitzendkracht.

  Als je aan deze voorwaarden voldoet, ontvang je in de loop van de maand december een document van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Het document wordt automatisch naar jouw adres gestuurd, je moet hiervoor dus zelf niets doen.

  De uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, Hulpkas) waarbij je bent aangesloten, betaalt je eindejaarspremie uit. Indien je niet aangesloten bent bij een vakbond, moet je het origineel document ingevuld terugsturen naar het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten.

  Bedrag: Het bedrag van de eindejaarspremie bedraagt 8,27% van de lonen die je als flex-medewerker verdiende tussen 1 juli en 30 juni.

  Het brutobedrag van de premie wordt verminderd met de RSZ-bijdrage van werknemers en met de bedrijfsvoorheffing.

 • Ontvang je als uitzendkracht ook vakantiegeld?

  Als flex-medewerker heb je ook recht op zowel enkel vakantiegeld als dubbel vakantiegeld. Maar in de uitbetaling van het vakantiegeld is er een klein onderscheid tussen arbeiders en bedienden:

  • Als arbeider krijg je via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) jouw vakantiegeld in mei of juni van het daaropvolgende jaar.
  • Als bediende ontvang je elke week, samen met je loon, je vervroegd vakantiegeld.
 • Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht als uitzendkracht?

  Als uitzendkracht heb je recht op wettelijke jaarlijkse vakantie op basis van je tewerkstelling het jaar voordien.

  De wettelijke jaarlijkse vakantie wordt voor iedereen individueel vastgesteld door voorafgaandelijk akkoord tussen de uitzendkracht, het uitzendbureau en de gebruiker.

 • Heb ik als uitzendkracht recht op feestdagen?

  Als uitzendkracht heb je recht op al de wettelijke feestdagen die vallen tijdens de arbeidsovereenkomst.

  Wanneer één van deze dagen samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteit dag, wordt het principe van de vervangingsfeestdag toegepast. Voor de vervangingsbepalingen van deze feestdagen, zijn de bepalingen van het bedrijf waar je op dat moment werkt, van toepassing.

  Ben je na afloop van de arbeidsovereenkomst bij Staffing elders nog niet opnieuw aan het werk, dan heb je in bepaalde gevallen ook recht op de uitbetaling van sommige feestdagen die vallen binnen de 14 of 30 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst, conform de geldende wettelijke bepalingen.

 • Werloosheidsuitkering na mijn uitzendcontract. Hoe zit dat?

  Net zoals andere werknemers behoud of verwerf je als uitzendkracht het recht op werkloosheidsuitkeringen. Aan het einde van elke opdracht krijg je van het uitzendbureau de documenten die nodig zijn om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen. Als de opdracht minder dan 28 dagen duurt en als je recht had op werkloosheidsuitkeringen vóór je als uitzendkracht aan het werk ging, is het in bepaalde gevallen niet nodig je opnieuw in te schrijven.

 • Wie betaalt mijn ziekte als uitzendkracht?

  Als je ziek zou worden tijdens je tijdelijke opdracht, word je:

  • Als je minder dan één maand voor het uitzendbureau werkt, betaald door het ziekenfonds.
  • Als je al een maand of langer voor het uitzendbureau werkt, zonder onderbreking van méér dan een week, betaald door het uitzendbureau, althans tot de arbeidsovereenkomst een einde neemt. Daarna betaalt het ziekenfonds.
  Bij langdurige ziekte kan je onder bepaalde voorwaarden een bijkomende vergoeding verkrijgen bij het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.
 • Heb ik als uitzendkracht recht op klein verlet?

  Ja hoor. Ook als uitzendkracht heb je recht op klein verlet - verlof naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen (huwelijk, geboorte, overlijden, ...) - waarvoor je afwezig mag blijven van het werk met behoud van loon. Laat dit wel even weten aan onze administratieve dienst. Zij brengen het nodige voor jou in orde.

 • Welke inhoudingen gebeuren er op mijn loon? Betaal ik het uitzendkantoor?

  Belangrijk om te weten is dat enkel de wettelijk verplichte inhoudingen gebeuren op je loon. Staffing zal wekelijks jouw loon betalen. Het is jouw nieuwe werkgever die ons betaald. De wettelijke RSZ-inhoudingen (13,07%).

  Binnen Staffing geldt de afspraak om minimum 22.8% bedrijfsvoorheffing in te houden behalve bij hoge kinderlast of ingeval van loonbeslag (min. 11,11%).

  Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques (indien van toepassing).

  Daarnaast kan je ook vragen aan je HR-partner om een hoger percentage bedrijfsvoorheffing in te houden. Dit kan interessant zijn bij een langdurige uitzendperiode. Je kan dit ook steeds laten aanpassen.

 • Welke documenten/informatie bezorg ik aan mijn uitzendkantoor?

  Enkele voorbeelden:

  • Doktersattest
  • Document voor familiaal verlof, bewijs voor gewettigde afwezigheid
  • Een bewijs voor de uitbetaling van klein verlet
  • Alle documenten die ingevuld moeten worden door de werkgever
  • Wijziging van je bankrekeningnummer
  • Fiscale gegevens: burgerlijke staat, kinderen ten laste,…
  • Kopie van je identiteitskaart, verblijfsvergunning, arbeidskaart
  • Schriftelijke vakantieaanvragen

  Indien je vragen hebt of over iets twijfelt, aarzel niet om ons te contacteren.


Veelgestelde vragen, studenten

 • Wat zijn de voorwaarden om een studentenjob te doen?

  Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst:

  • Studenten van 18 jaar en ouder.
  • Studenten van jonger dan 18 jaar die met succes het secundair onderwijs hebben beëindigd.
  • Studenten van jonger dan 18 jaar die hun secundaire studies nog niet hebben beëindigd en niet meer zijn onderworpen aan de voltijdse leerplicht. De voltijds leerplicht eindigt wanneer de jongere: 16 jaar is geworden.
  • Of wanneer hij 15 jaar is en hij de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs met vrucht heeft afgewerkt.
 • Hoeveel mag je werken als jobstudent?

  Als je aan de slag gaat aan jobstudent, moet je erop letten dat je een aantal wettelijke grenzen niet overschrijdt. Je hebt 475 uur per jaar waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen. Je mag niet meer dan 240 uur per kwartaal werken (behalve in de zomer), anders verlies je je kinderbijslag.

  Indien een student 475 uur heeft gewerkt met toepassing van de solidariteitsbijdrage, mag hij of zij daarna blijven werken, zij het dat vanaf dag 476 normale RSZ-bijdragen moeten worden betaald.

 • Ik studeer dit jaar af, mag ik dan nog een studentenjob doen?

  In principe niet. Zodra je afstudeert en je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je school, ben je geen student meer.

  Maar, indien je het studentenleven nog geen vaarwel kan zeggen. Er is één uitzondering. Als je afstudeert in juni, dan mag je nog een studentenjob doen in de zomervakantie tot 30 september.

 • Kan ik ergens controleren hoeveel uren ik nog mag werken als jobstudent?

  Je kan steeds terecht op studentatwork.be om na te gaan hoeveel uren je nog exact over hebt.

  Bovendien kan je daar een attest afdrukken waarop het resterende aantal uren ook op vermeld staat. Het kan zijn dat een potentiële werkgever naar dit attest vraagt om zeker te zijn dat je uren nog niet opgebruikt zijn.

 • Vanaf hoeveel uur studentenwerk verlies ik kinderbijslag?

  Tijdens de zomermaanden juli, augustus en september wordt het recht op kinderbijslag behouden, ongeacht het aantal uren dat gewerkt wordt.

  Dus om het recht op kinderbijslag te behouden mag de student:

  • In de periode januari tot en met maart maximaal 240 uren werken;
  • In de periode april tot en met juni maximaal 240 uren werken;
  • In de periode juli tot en met september een onbeperkt aantal uren werken;
  • In de periode oktober tot en met december maximaal 240 uren werken.

  Opgelet: Hou er wel rekening mee dat indien een schoolverlater meer dan 240 uren werkt tijdens het 3de kwartaal, hij/zij voor dit kwartaal geen kindergeld meer zal ontvangen of het eventueel ontvangen kindergeld voor deze periode zal moeten terug betalen.

 • Vanaf hoeveel verdiensten ben ik niet meer fiscaal ten laste van mijn ouders?

  Je ouders betalen belastingen. Maar voor kinderen die zelf weinig of geen inkomsten hebben krijgen ze een belastingvermindering. Ze betalen dus minder belastingen omdat ze voor je zorgen.

  Wanneer je veel inkomsten hebt door o.a. studentenarbeid, dan kan het zijn dat je ouders dit belastingvoordeel verliezen. Je bent dan niet meer ten laste van je ouders. De hoogte van je netto bestaansmiddelen van dit jaar zal bepalen of je volgend jaar nog ten laste bent of niet.

  Om fiscaal ten laste te blijven van je ouders mogen je netto bestaansmiddelen in 2017 niet hoger liggen dan:

  • € 6.807,50 als kind ten laste van gehuwde of samenwonende ouders,
  • € 8.620 als kind ten laste van een alleenstaande ouder,
  • € 10.207,50 als mindervalide kind ten laste van een alleenstaande ouder.

Veelgestelde vragen, flexijob

 • Is mijn flexi-loon helemaal belastingsvrij?

  Klopt. Het flexi-loon dat je krijgt voor een flexi-job is een nettoloon. Je betaalt hierop geen belastingen of sociale bijdragen. Je brutoloon is gelijk aan je nettoloon. Je betaalt 0 euro belastingen of sociale bijdragen.

 • Wie kan een flexijob uitoefenen?
  • Werknemers:
  Als je aan de slag wil als flexi-jobber moet je drie kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt hebben bij een andere werkgever. Elk kwartaal opnieuw wordt deze voorwaarde gecontroleerd.

  Enkele voorbeelden:

   • Ik kan werken met een flexi-job in:
    • Oktober, november, december 2018 als ik minstens 4/5de werkte in de periode: januari, februari, maart 2018
    • Januari, februari, maart 2019, als ik minstens 4/5de werkte in de periode: april, mei, juni 2018.
    • ...
  • Gepensioneerden:
  Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen en zo genieten van een extra inkomen. Wie gepensioneerd is op het einde van het 2de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van tewerkstelling (T-2), komt in aanmerking voor een flexi-job.

  Concreet: wil je op 1 januari 2019 beginnen werken met een flexi-job dan moet je voor 1 oktober 2018 met pensioen zijn. Je moet dus minstens een volledig kwartaal (drie maanden op pensioen zijn). Tenzij je minstens 4/5de werkte tot 31 december 2018, dan mag je meteen aan de slag.

  Een zelfstandige kan geen flexi-job uitoefenen.

 • In welke sectoren kan je aan de slag als flexijobber?

  Sectoren die flexi-jobs kunnen inzetten zijn de horeca en de detailhandel (supermarkten, kledingszaken, slagers, bakkers…). Zaken die onder volgende paritaire comités vallen kunnen flexi-jobbers inzetten:

  • PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij,
  • PC 119 van de handelaars in voedingswaren,
  • PC 201 van de zelfstandige kleinhandel,
  • PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren,
  • PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven,
  • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken,
  • PC 312 voor de warenhuizen,
  • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen,
  • PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert, onder één van de hierboven opgesomde PC’s of de horeca (PC 302).
 • Mag ik werken met een flexi-job als ik in ouderschapsverlof ben?

  Als je al langer dan 3 maanden aan de slag was met een flexi-job bij de start van je ouderschapsverlof, kan je ouderschapsverlof combineren met je flexi-job. Je moet dus al meer dan drie maanden bijverdienen met een flexi-job voor je in het ouderschapsverlof-systeem stapt.

  Omgekeerd kan het niet. Als je bijvoorbeeld 4/5de werkt en 1/5de thuis bent in ouderschapsverlof kan je niet beginnen werken met een flexi-job. Je bent dan voor de RVA in overtreding en dreigt je uitkering voor je ouderschapsverlof te verliezen.

 • Mag ik een flexi-job uitoefenen tijdens mijn moederschapsverlof (voor en na de bevalling)?

  Neen, dit mag niet. Doe je dat toch dan dreig je je uitkering te verliezen.

 • Mag ik verschillende flexi-jobs combineren?

  Ja hoor, dat mag. Er is geen beperking op het aantal flexi-jobs, noch op de uren, noch op het loon dat je verdient.

 • Mag ik ook flexi-jobben tijdens mijn verlofdag van mijn vaste werkgever?

  Hier kunnen we kort zijn, dit is toegestaan.

 • Kan ik als zelfstandige in bijberoep aan de slag met een flexi-job?

  Dat kan als je aan de voorwaarde voldoet dat je minstens 4/5de werkt in dienstverband. Dan is een combinatie mogelijk.