Contracten

Interim

Of je nu ervaring wil opdoen in een nieuwe sector, je eerste stappen op de werkvloer zet of voor een beperkte periode aan de slag gaat, er zijn redenen genoeg om te kiezen voor een tijdelijke contract.

Wat ook jouw motivatie is, als uitzendkracht heb je hetzelfde sociale statuut. Je geniet dezelfde sociale voordelen als elke andere werknemer op het vlak van vakantiegeld, pensioen en recht op kinderbijslag.

Je statuut is dus vergelijkbaar met dat van om het even welke werknemer, met als enige verschil dat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor een bepaalde duur gesloten wordt.

Bij uitzendarbeid blijft het uitzendbedrijf de werkgever van de uitzendkracht. In jouw geval staat Staffing dus in voor de administratie en de betaling van je loon.

De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Bij inschrijving in een uitzendbureau teken je als kandidaat-uitzendkracht eerst een intentieverklaring. Dit is geen arbeidsovereenkomst, maar enkel een document waaruit blijkt dat het je bedoeling is als uitzendkracht te werken. Zowel de inschrijving als de dienstverlening zijn volledig gratis.

Vervolgens wordt iedere keer als jij een opdracht van het uitzendbureau aanvaardt, een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid opgesteld. Als de opdracht de in het contract vermelde duur overschrijdt, moet een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten worden.

De arbeidsovereenkomst vermeldt voornamelijk de naam en het adres van het bedrijf waar de opdracht wordt uitgevoerd, de duur van de arbeidsovereenkomst, de functie in het bedrijf, het brutoloon (met precisering van premies, verplaatsingsonkosten, ...), de reden van de aanwerving (vervanging, tijdelijke vermeerdering van werk, ...), het uurrooster en het paritair comité.

Niet onbelangrijk: ook bij interim-arbeid geldt een proeftijd. Als die niet vermeld is, betreft het de drie eerste dagen van de opdracht. Tijdens de proeftijd kunnen de werknemer of het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst zonder opzegperiode of verbrekingsvergoeding beëindigen.

Het loon

Als uitzendkracht krijg je precies hetzelfde loon als een vaste werknemer die even oud is en evenveel ervaring heeft. Als het bedrijf maaltijdcheques geeft aan zijn personeel, krijg jij als uitzendkracht er onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers.

De sociale voordelen

Zoals alle werknemers hebben je als uitzendkracht recht op alle wettelijke sociale voordelen. Bovendien biedt elke sector zijn eigen specifieke voordelen. Concreet gaat het om de volgende:

De eindejaarspremie

Onder bepaalde voorwaarden, kunnen uitzendkrachten een eindejaarspremie krijgen (meer info op www.fondsinterim.be). Deze eindejaarspremie bedraagt 8,27 % van het brutoloon dat tijdens de referteperiode werd verdiend. De premie wordt betaald door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. In de loop van de maand december stuurt het Sociaal Fonds aan alle rechthebbenden een document waarmee de betaling van de premie kan worden verkregen.

Vakantie en vrije dagen

Zoals alle werknemers krijgen uitzendkrachten enkel en dubbel vakantiegeld. Uitzendkrachten-arbeiders ontvangen hun vakantiegeld een keer per jaar via de vakantiekas, terwijl uitzendkrachten-bedienden hun vakantiegeld van het uitzendbureau krijgen, bij elke betaling van hun loon.
Uitzendkrachten hebben bovendien ook recht op betaalde feestdagen op dezelfde voorwaarden als de andere werknemers. Ook zij hebben recht op klein verlet - verlof naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen (huwelijk, geboorte, overlijden, ...) - waarvoor ze afwezig mogen blijven van het werk met behoud van loon.

Werkloosheidsuitkeringen

Net zoals andere werknemers behoud of verwerf je als uitzendkracht het recht op werkloosheidsuitkeringen. Aan het einde van elke opdracht krijg je van het uitzendbureau de documenten die nodig zijn om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen. Als de opdracht minder dan 28 dagen duurt en als je recht had op werkloosheidsuitkeringen vóór je als uitzendkracht aan het werk ging, is het in bepaalde gevallen niet nodig je opnieuw in te schrijven.

Ziekte-uitkeringen

Als je ziek zou worden tijdens je tijdelijke opdracht, word je:
Als je minder dan één maand voor het uitzendbureau werkt, betaald door het ziekenfonds.
Als je al een maand of langer voor het uitzendbureau werkt, zonder onderbreking van méér dan een week, betaald door het uitzendbureau, althans tot de arbeidsovereenkomst een einde neemt. Daarna betaalt het ziekenfonds.
Bij langdurige ziekte kan je onder bepaalde voorwaarden een bijkomende vergoeding verkrijgen bij het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Pensioen

Alle prestaties die je levert als uitzendkracht komen in aanmerking voor de berekening van je pensioen. Het uitzendbureau betaalt daartoe de nodige bijdragen, zoals alle andere werkgevers.

Zin gekregen in een nieuwe uitdaging? Klik snel op onze vacaturepagina voor meer info of kom naar een van onze rekruteringsessies om meer te weten te komen over deze boeiende sector!

Andere type contracten: Interim met optie vast - Student


Bekijk onze Interim vacatures