Blog

Heb ik als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie?

20-11-2018

Een berg cadeautjes, een uitgebreide feesttafel,... De eindejaarsperiode is naast gezellig, helaas vaak ook duur. Een eindejaarspremie komt dus goed van pas. Maar krijg je die ook als uitzendkracht? En hoeveel bedraagt die dan?

Wat is een eindejaarspremie?

Een eindejaarspremie wordt ook vaak de 'dertiende maand' genoemd, dit maakt namelijk deel uit van je loon (niet verplicht, dus niet in alle CAO's). Op de eindejaarspremie moeten dus ook belastingen en sociale zekerheid betaald worden.

Heb ik als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie?

Als uitzendkracht behoor je tot het paritair comité nummer 322 voor de uitzendarbeid. In deze CAO heb je recht op een eindejaarspremie. Deze premie wordt niet rechtstreeks door het uitzendbureau uitbetaald, maar door het 'Sociaal fonds voor uitzendkrachten', dit dankzij een financiële bijdrage van alle uitzendkantoren.

Voor het bepalen van een eventuele eindejaarspremie nemen uitzendkantoren een referteperiode als maatstaf. Voor je eindejaarspremie van dit jaar is dat de periode van 1 juli (vorig kalenderjaar) tot en met 30 juni (van het huidig kalenderjaar). Werkte je tijdens die periode ofwel een bepaald aantal dagen - minimaal 65 dagen in een vijfdagenstelsel of 494 uren. Dan heb je recht op een eindejaarspremie als uitzendkracht. Voor wie in een zesdagenstelsel werkt dient men minstens 78 dagen te hebben gepresteerd.

Gelijkgestelde dagen

  • In geval van economische werkloosheid worden maximaal 5 dagen automatisch gelijkgesteld.
  • Bij een arbeidsongeval komen alle dagen in aanmerking voor de toekenning van de eindejaarspremie. Opgelet: bezorg het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten een medisch attest hiervan. Ze worden niet automatisch op de hoogte gebracht.
  • In geval van een vaste aanwerving meteen na een interimperiode worden maximaal 5 dagen gelijkgesteld. Werkte je 60 dagen (456 uren)? Dan heb je nog recht op een eindejaarspremie via je uitzendkantoor, mits voorlegging van een kopie van het laatste uitzendcontract, de laatste loonfiche van uitzendarbeid en je vast contract aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Hoeveel bedraagt mijn eindejaarspremie?

Hoeveel je eindejaarspremie precies bedraagt, hangt af van je prestaties tijdens het referentiejaar. Als uitzendkracht mag je rekenen op maximaal 8,33% van het brutoloon dat je tijdens die periode verdiende.

Maar opgelet: het brutobedrag van de premie wordt verminderd met de RSZ-bijdrage van werknemers en met de bedrijfsvoorheffing.

Hoe verloopt de uitbetaling van mijn eindejaarspremie?

Als je aan deze voorwaarden voldoet, ontvang je in de loop van de maand december een document van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Het document wordt automatisch naar jouw adres gestuurd, je moet hiervoor dus zelf niets doen. Aangesloten bij een vakbond? Dan kan je het origineel document bij hen afgeven voor de uitbetaling. Indien je niet bent aangesloten bij een vakbond moet je het origineel document ingevuld terugsturen naar het Sociaal Fonds voor uitzendkrachten. De premie zelf krijg je niet in december, maar in de loop van januari.

Is het je toch nog niet helemaal duidelijk? Neem gerust contact op met onze administratieve dienst via: admin@staffing.works.